دانخوری بشقابی

مزایای استفاده از این سیستم                         

- توزیع سریع ویکنواخت دان در سالن
- بهداشت دان

- تنظیم آسان وراحت ارتفاع دانخوری
- شستشوی راحت وضدعفونی نمودن سریع سالن
- قطر لوله 45 میلیمتری وطول لوله 3 متری                                                                                                                       
- موتورگیربکس سه فاز با قدرت1اسب
- وینچ قوی برای تنظیم ارتفاع با قابلیت های بالا
     


 

تعداد جوجه در هر بشقاب 50مرغ گوشتی وتعداد مرغ مادر در هر بشقاب 12مرغ مادر میباشد
یک خط دانخوری برای 4متر عرض سالن است وماکسیمم طول سیستم 120 متر میباشد
موتور گیربکس با قدرت 1اسب سه فاز